EEN BEWEGING VOOR EEN BLOEIEND LANDSCHAP,

VOOR EN DOOR MENSEN


Waar ligt De Groene Stelling?

De Groene Stelling ligt binnen de historische Stelling van Amsterdam – UNESCO Werelderfgoed. Het is het groene, landelijk gebied tussen Purmerend, Zaanstad, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Hoofddorp, Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam: het westelijk deel van de Metropoolregio Amsterdam.

 

 

  •  

Tijd voor een nieuw perspectief voor inwoners,

boeren, ondernemers en het landschap

DE OPGAVEN

FORSE OPGAVEN DIE OM EEN OPLOSSING VRAGEN, NU EN VOOR DE TOEKOMST

De maatschappelijke, sociale en ruimtelijke opgaven in de MRA zijn fors. De urgentie om ze aan te pakken is hoog, want het knelt op verschillende vlakken. De ruimtedruk is groot, het milieu overbelast (geluid, stikstof, fijnstof, CO2), de woningnood hoog en de ruimte voor recreatie te beperkt.

1. Vernieuwen en versterken agrarisch verdienmodel.
Het vernieuwen en verduurzamen van de productie van gezond voedsel, nieuwe producten, gerichte marketing en een nieuwe boerencoöperatie.
2. Versterken agrarisch landschap.
Verder versterken van het agrarische landschap door diverse ‘maatwerk’-voorstellen die boeren en grondeigenaren kunnen toepassen op hun grond. Het gaat om inzaaien van kruidenrijk grasland, aanbod van een natuur/water/landschapspakket aan bewoners om in te investeren, gezamenlijk beheer van natuur- en landbouwgebieden en creëren van meer natuurvriendelijke oevers in het buitengebied.

Bewoners: doneer voor meer kruidenrijk grasland

Boeren: zaai meer kruidenrijk grasland

Akkerbouwers: zaai meer groenbemesters
3. Vernieuwen forten.
Herontwikkeling van fort Spijkerboor en fort Penningsveer door maatschappelijke partijen en ondernemers. Op deze twee locaties worden nieuwe horecagelegenheden ontwikkeld, wordt meer ruimte voor natuur en recreatie geboden en wordt het verhaal van het gebied verteld.
4. Aanleg bomen/houtsingels/bos voor een beter klimaat, landschap en een gezondere woonomgeving.
Aanleg van bomen, houtsingels en bos om het landschap te vergroenen, biodiversiteit te vergroten, CO2-vast te leggen en interessanter te maken voor recreatie. Rond Schiphol leidt dit ook tot vermindering van geluidsoverlast. Dit gebeurt deels met erfbeplanting en deels elders in het agrarische gebied – steeds met een zorgvuldige landschappelijke afweging. Bewoners en bedrijven dragen zo bij aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een groene en gezonde leefomgeving. Donaties worden benut om de aanplant mede mogelijk te maken.

Plant een boom
5. Recreatienetwerk en buitenbeleving.
De woonwijken en het buitengebied worden beter met elkaar verbonden door een structuur van kleinschalige, onverharde wandelpaden, gericht op ‘buitenbeleving’ (laarzen-paden) en een optimaal fietsennetwerk. Daarnaast worden interessante routes bij een breder publiek gepromoot en wordt een specifieke ‘Smaakroute’ door het buitengebied ontwikkeld.
6. De Groene Stelling events.
Er wordt een meerjarig programma van diverse events ontwikkeld voor het bredere publiek waarbij De Groene Stelling beleefd en geproefd kan worden. Hiermee wordt aangesloten bij lopende evenementen in de diverse steden en dorpen.
7. Programma communicatie en community.
Wij dragen zorg voor de ontwikkeling en uitwerking van De Groene Stelling tot concrete projectvoorstellen en agendering binnen andere organisaties. Daarnaast werken we aan een groeiende maatschappelijke beweging van partijen en mensen die willen bijdragen aan de realisatie van de ambities.
parallax background

De Groene Stelling creëert een groener, biodiverser 

en toegankelijker landschap

Betrokken partijen

Wij als betrokken private en maatschappelijke partijen willen ons concreet inzetten voor de realisatie van De Groene Stelling. Wij zetten zelf in op de realisatie van bovenstaande zeven concrete acties. Daarnaast verbinden we organisaties, mensen, geld en kennis. En werken we als katalysator voor de ontwikkeling en opschaling van kansrijke initiatieven. De Groene Stelling richt zich op toekomstgericht ondernemen, een duurzaam verdienmodel en een positieve invloed op mens en natuur.